هنر مینا کاری چیست ؟

مینا کاری هنر درخشان آتش و خاک است، با رنگ های پخته و درخشان که سابقه آن به 1500 سال پیش از میلاد می رسد. ابتدا ظرف مسی توسط مسگر ماهر ساخته می شود و چکش می خورد, سپس توسط استاد میناکار به آن لعاب سفید رنگ می دهند، معمولاً سه الی چهار بار لعاب داده می شود و در هر بار، شی ء ، به کوره می رود و حدود 700 درجه حرارت می بیند تا رنگ لعابش ثابت شود. بعد روی آن با رنگ های گوناگون نقاشی می شود. سپس شیء باز به کوره می رود و حدود 400 تا 500 درجه حرارت می بیند تا رنگها به صورت مطلوب و براق درآید.

هیچ محصولی یافت نشد.